Corporate Social Responsibility (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) jest koncepcją rozwijaną już od pierwszej połowy XX w. Polega ona na uwzględnianiu przez firmę jej wpływu na środowisko naturalne i interesy społeczne podczas tworzenia strategii rozwoju. Od czasu swego powstania, społeczna odpowiedzialność biznesu stała się przedmiotem licznych regulacji w prawie polskim i międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *