Współorganizator – Fundacja Rozwoju Naukowego ELSA Poland

Fundacja Rozwoju Naukowego ELSA Poland – założona w 2017 r. przez ELSA Poland. Stawia sobie za zadanie wspieranie rozwoju naukowego adeptów prawa, promowanie wśród nich postaw otwartych na współpracę międzynarodową oraz wymianę kulturową, jak również kształtowanie u nich postaw obywatelskich i prospołecznych.

Grupa docelowa Fundacji to przede wszystkim studenci prawa i innych kierunków prawniczych, doktoranci, aplikanci oraz absolwenci wydziałów prawa i administracji bez aplikacji.

Z początkiem 2018 roku Fundacja rozpoczęła działalność w zakresie wsparcia wyróżniającch się naukowo studentów  i młodych absolwentów kierunków prawniczych, którzy zostali zaklasyfikowani do udziału w międzynarodowych i krajowych projektach o charakterze akademickim i prospołecznym.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami pod adresem biuro@rozwojnaukowy.pl.