Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego stawia przed uczestnikami zadanie napisania glosy do jednego z zaproponowanych orzeczeń. Konkurs jest skierowany do studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydziałów prawa i administracji wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

Rywalizacja składa się z dwóch etapów. Pierwsze polega na napisaniu glosy do jednego z orzeczeń z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego, karnego lub finansowego. Do następnego etapu Konkursu, będącego równocześnie jego finałem, przechodzą autorzy pięciu najlepszych prac (po jednej z każdej dziedziny), spośród których jury wybiera autora najlepszej glosy.

Celem Konkursu na Glosę jest zachęcanie studentów do podejmowania prób samodzielnej analizy badawczej wyroków wraz z ich uzasadnieniami, a także rozwinięcie sztuki argumentacji i obrony własnego stanowiska. Napisanie naukowego komentarza do orzeczenia sądowego stwarza również doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy z wybranej dziedziny prawa.

Termin nadsyłania glos to kwiecień, natomiast uroczysta Gala Finałowa odbywa się w maju.

Strona internetowa: glosa.elsa.org.pl.