Human Rights Due Diligence

Należyta staranność w obszarze praw człowieka (ang. human rights due dilligence) jest procesem zarządzania ryzykiem polegającym na identyfikacji i zapobieganiu przez firmę swojemu negatywnemu wpływowi na stan praw człowieka. Obejmuje cztery kroki: ocenę potencjalnego i faktycznego wpływu na prawa człowieka, działanie w zgodzie z wynikami, śledzenie skutków tych działań i raportowanie ich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *