Data: 20–21 czerwca 2018 r.

Miejsce: Digital Knowledge Village (ul. Puławska 457, Warszawa)

Kongres „Prawo dla odpowiedzialności” to dwudniowa konferencja, podczas której tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu będzie omawiana nie tylko w kontekście dobrych praktyk, lecz także relacji między odpowiedzialnością społeczną a prawem zachęcającym do świadomego działania na rzecz społeczności lokalnych, środowiska naturalnego oraz struktury wewnętrznej i efektywności firm. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm, instytucji publicznych oraz środowiska prawniczego będą mówić między innymi o społecznej odpowiedzialności w sferze wewnętrznej, działalności na rzecz społeczności lokalnych, ochrony środowiska oraz współpracy między sektorami.

Naszymi celami są szerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności i wrażliwości społecznej oraz stworzenie platformy do interakcji, wymiany doświadczeń i opinii.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Panele dyskusyjne

Harmonogram Kongresu oraz szczegóły paneli dyskusyjnych znajdują się na podstronie www.kongres.elsa.org/agenda.

Bankiet

20 czerwca w godzinach 19:00–23:00 odbędzie się bankiet networkingowy, podczas którego zostaną również przedstawione wyniki przeprowadzanego od 15 lat Badania „Studenci prawa w Polsce”.

Zapisy na bankiet znajdują się na podstronie www.kongres.elsa.org.pl/bankiet.