Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy zgłaszają się jako drużyna licząca od 3 do 5 osób.

Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego wraz z ugodą przed mediatorem, natomiast podczas finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie.

Strona internetowa: mistrzowie.elsa.org.pl