IV Ogólnopolski Moot Court z Arbitrażu Handlowego to kolejna edycja konkursu zorganizowanego przez Grupę Lokalną ELSA Warszawa, którego celem jest stworzenie studentom kierunków prawniczych wyjątkowej okazji do sprawdzenia się w roli obrońcy oraz zdobycia rzetelnego doświadczenia i wykorzystania umiejętności nabytych w toku studiów.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. etapu pisemnego, w którym zadaniem Zespołu jest napisanie pisma procesowego powoda oraz pisma procesowego pozwanego;

  2. etapu ustnego, w którym Zespół prezentuje swoje argumenty przed Panelem Sędziowskim, złożonym z profesjonalnych arbitrów, w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

 

W Konkursie mogą brać udział drużyny złożone z minimum trzech, a maksymalnie czterech osób, posiadających status studenta co najmniej trzeciego roku studiów I stopnia lub status studenta studiów II stopnia.

Aby być na bieżąco wejdź na: www.facebook.com/konkursMootCourt

Strona internetowa: mootcourt.elsa.warszawa.pl/