Patron merytoryczny: Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Logo Polskiego Instytutu Praw Człowieka i BiznesuPolski Instytut Praw Człowieka i Biznesu jest apolityczną i niezależną fundacją non-profit działającą na rzecz zwiększenia stopnia poszanowania praw człowieka i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, w kontekście odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, poprzez oddziaływanie na codzienną praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji, a także politykę państwa i ustawodawstwo.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.pihrb.org/o-nas.

Patron honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i  sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Patron honorowy: Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS stawia sobie za podstawowy cel odbudowę zaufania obywateli do sądów i sędziów. Chce to czynić przede wszystkim przez działalność edukacyjną (np. wykłady dla młodzieży w gimnazjach i liceach), odpowiednie wystąpienia medialne oraz współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, samorządami zawodowymi prawników i środowiskami naukowymi przy realizacji różnych programów. Wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami chce podjąć działania zmierzające do uświadomienia obywatelom, pod jakimi warunkami możliwe jest uzyskanie w sądzie – w miarę szybko i bez zbędnych kosztów – sprawiedliwego wyroku.

Patron medialny: Rzeczpospolita

Rzeczpospolita to ogólnopolski dziennik ekonomiczno-prawny i jedyna w Polsce gazeta konserwatywno-liberalna. Ukazuje się sześć razy w tygodniu. W soboty jako weekendowe wydanie „Plus Minus” składające się z tekstów o charakterze cywilizacyjnym, literackim, obyczajowym i metapolitycznym. rp.pl to jeden z najchętniej czytanych serwisów dzienników ogólnopolskich w kategorii Biznes-Finanse-Prawo. Użytkownicy znajdują tu najświeższe informacje z kraju i ze świata, wiadomości ekonomiczne, prawne i regionalne. Strona dostosowana jest do wszystkich urządzeń i czytników treści, a dodatkowo „Rzeczpospolitą” można czytać dzięki aplikacji mobilnej.

Patron medialny: kampaniespoleczne.pl

Wydawcą portalu kampaniespołeczne.pl jest Fabryka Komunikacji Społecznej. Fabryka Komunikacji Społecznej to firma specjalizująca się w marketingu społecznym. Główny obszar działalności Fabryki to badania i strategie komunikacji oraz realizacja kampanii o charakterze społecznym. Kampaniespoleczne.pl to serwis w całości poświęcony różnym akcjom i inicjatywom społecznym a także tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu.

Patron medialny: Blog In§piracja dla Prawnika

Blog In§piracja dla Prawnika to artykuły i wywiady o aspektach prawa cywilnego, karierze w dyplomacji, rozwoju osobistym oraz kreowaniu marki studenta prawa. Zachęcamy by zajrzeć na bloga, zainspirować się i zostać mecenasem swojej kariery!

Patron medialny: Portal ngo.pl 

Portal NGO.PL to największy w Polsce portal internetowy zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. Kompleksowe, bezpłatne źródło informacji praktycznych porad dla organizacji pozarządowych, narzędzie promocji działań fundacji i stowarzyszeń, największa baza danych organizacji pozarządowych i instytucji wspierających, wspólna platforma – społecznicy i aktywiści samodzielnie dodają informacje

 

Patron medialny: Polski Prawnik

Polski Prawnik dostarcza aktualnych informacji o branży prawniczej oraz o przedsięwzięciach ze środowiska korporacyjnego. Wspiera wydarzenia kulturalne.

Patron medialny: Portal Pracy i Praktyk Prawniczych Praktykiprawnicze.pl

Portal Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl to zdecydowany lider na rynku promocji ofert praktyk dla studentów prawa. Dzięki działającemu od 2007 roku Portalowi tysiące młodych prawników uzyskało możliwość dotarcia do ogłoszeń skierowanych do studentów i absolwentów wydziałów prawa i administracji.

Praktykiprawnicze.pl stanowią prawdziwe centrum wiedzy. Portal umożliwia zdobycie informacji o praktykach i warunkach ich odbycia, jak również zapoznanie się z procesem rekrutacji, specyfiką działalności danej firmy, a co najważniejsze, zaaplikowanie na praktyki.