Ogólnopolska Konferencja “Praca w Praktyce” jest w całości poświęcona prawnym i faktycznym aspektom organizacji oraz przebiegu praktyk, staży oraz pracy studentów i absolwentów prawa. Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczności akademickiej na jeden z najważniejszych problemów ‒ sytuację młodych na rynku pracy ‒ oraz promowanie etycznej i efektywnej organizacji praktyk studenckich.

Na przełomie maja i czerwca 2018 roku odbędzie się już trzecia edycja projektu w formie webinarium. Tym razem poruszone zostaną nie tylko zagadnienia z zakresu prawa pracy ‒ praw i obowiązków, stosunków pomiędzy podmiotami czy postulatów zmian legislacyjnych ‒ lecz także samej rekrutacji i tworzenia przyjaznego środowiska pracy umożliwiającego stały rozwój pracownika.