Swoją funkcję pełni od 2015 r., a na swoje stanowisko został zgłoszony dzięki poparciu 67 organizacji pozarządowych. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia LL.M. z zakresu prawa konstytucyjnego porównawczego w Central European University w Budapeszcie. W 2006 roku uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień naukowy doktora nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego. Jego praca doktorska pt. „Obywatelstwo  w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej” uzyskała wyróżnienie w konkursie Przeglądu Sejmowego. W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego rozprawa habilitacyjna została opublikowana w książce „Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny”.

Więcej o sylwetce Rzecznika: https://www.rpo.gov.pl/content/dr-adam-bodnar-rpo-vii-kadencji\

 

Anna Cybulko – prawniczka i psycholożka, doktor nauk społecznych. Od 2011 sprawuje funkcję Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych na Uniwersytecie Warszawskim wspierając społeczność akademicką w radzeniu sobie z konfliktami organizacyjnymi i interpersonalnymi, reagując na naruszenia prawa i etyki akademickiej oraz pomagając w szukaniu rozwiązań dla spraw trudnych i nieoczywistych. Jako rzeczniczka akademicka zajmuje się także przeciwdziałaniem dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi oraz wzmacnianiem różnorodności Mediatorka związana z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w sprawach cywilnych, pracowniczych, rodzinnych, gospodarczych oraz porach

 

 

 

 

 

 

Prelegentką i moderatorką panelu będzie Beata Faracik – współzałożycielka i @Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Prawnik, ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), szczególnie w obszarze praw człowieka i biznesu; łącząca doświadczenie z pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich z zakresu praw człowieka (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), z sektorem prywatnym i w organizacjach pozarządowych (NGOs) w Polsce i Wielkiej Brytanii. Autorka publikacji z zakresu praw człowieka, CSR oraz praw człowieka w biznesie w języku polskim i angielskim. Szczególnie interesuje ją problematyka systemowego podejścia administracji publicznej do implementacji Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz wdrażanie w/w Wytycznych przez przedsiębiorstwa. Jej ekspertyzę w tym zakresie docenił m.in. Parlement Europejski (PE) zlecając opracowanie analiz i zapraszając kilkakrotnie do wystąpień eksperckich na posiedzeniach Podkomisji ds. Praw Człowieka (DROI) PE; a także Komisja Europejska dla której konsultowała Wytyczne w zakresie praw człowieka i biznesu dla sektora Agencji Rekrutacyjnych i Pośrednictwa Pracy. Aktualnie reprezentuje Instytut w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze Innowacji i Rozwoju.

 

 

Radczyni prawna, założycielka i prezeska organizacji pozarządowej Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna oraz trenerka Programu Human Rights Education for Legal Professionals Rady Europy. Współautorka m.in. książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” C.H. Beck, 2010 r. oraz Komentarza do Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, Wolters Kluwer, 2016. W latach 2003-2006 prawniczka programu „Działania prawne w interesie publicznym” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Nominowana do nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013. Od 2016 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. W 2018 r. laureatka nagród – I wyróżnienie w konkursie „Prawnik Pro Bono 2017” organizowanym przez Centrum Pro bono i Tygodnik Rzeczpospolita, oraz „Złotego Paragrafu dla najlepszego Radcy Prawnego 2017” Dziennika Gazeta Prawna.

 

 

 

Andragog czyli specjalistka w zakresie edukacji dorosłych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat związana z branżą motoryzacyjną, posiada wieloletnie doświadczenie w różnych obszarach HR. Od dwóch lat pracuje na stanowisku Eksperta ds. Zarzadzania Karierą i pełni funkcję Diversity Officer w BNP Paribas Bank Polska S. A. Wierzy w ideę lifelong learning, prowadzi fundację Po Pierwsze Edukacja, poprzez którą wspiera ciekawe projekty edukacyjne adresowane do różnych grup społecznych.
W wolnym czasie zgłębia tajniki zdrowego stylu życia, ukończyła studia podyplomowe w zakresie Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego na SGGW.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspertka z obszaru polityki i prawa antydyskryminacyjnego. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem strategii dotyczących zarządzania różnorodnością, inkluzji i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie organizacji i przedsiębiorstw, a także miast i metropolii. Uczestniczyła m. in. w opracowaniu Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku, jest współautorką strategii zarządzania różnorodnością dla Warszawy. Wspiera prace zespołu eksperckiego opracowującego strategię antydyskryminacyjną dla Poznania. Przez lata pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w MSWiA gdzie prowadziła projekty dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji, równych szans i zwalczania mowy nienawiści, opracowała Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji i sprawozdania Polski z realizacji konwencji antyrasistowskich i antydyskryminacyjnych dla ONZ.

Certyfikowana mediatorka Polskiego Centrum Mediacji oraz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zaangażowana we włączenie instytucji mediacji do CSR.

Wspiera organizacje w wypracowywaniu i wdrażaniu procedur antymobbingowych, projektuje i realizuje postępowania wyjaśniające dotyczące mobbingu. Współpracuje z biznesem – od tego małego do największych organizacji międzynarodowych – od 15 lat wykłada, szkoli, konsultuje w zakresie zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i mikronierównościom, zarządzania komunikacją i konfliktem.

Publikuje m. in. dla Gazety Prawnej, Personel Plus i Personel i Zarządzanie.

 

 

 

 

 

Miłosz Marchlewicz, menedżer promocji, komunikacji i projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu
W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się redagowaniem treści na portal Odpowiedzialnybiznes.pl oraz obsługą mediów społecznościowych FOB. Odpowiada także za promocję i komunikację działań w ramach Karty Różnorodności. Wspiera realizację projektów badawczych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kierował także programem edukacyjnym Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim.