Panel otwierający

Wydarzenie rozpoczniemy od panelu otwierającego, który będzie dotyczył różnorodności w biznesie. Odbędzie się on 21 maja 2020 r. o godzinie 17:00 za pomocą platformy webinariowej. Wezmą w nim udział dr hab. Adam Bodnar (Rzecznik Praw Obywatelskich), dr Anna Cybulko (Uniwersytet Warszawski), Beata Faracik (Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu), r.pr. Karolina Kędziora (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), Dominika Sadowska (Strefa Różnorodności), Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) oraz Małgorzata Petru (BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Rejestracja na panel otwierający: https://elsapoland.clickmeeting.pl/panel-otwierajacy-right2b-forum/register

 

Praca nad case study

Dzień 22 maja poświęcony będzie warsztatom z zakresu należytej staranności w obszarze praw człowieka (human rights due dilligence), podczas których zespoły studentów i studentek będą pracować nad rekomendacjami działań, jakie abstrakcyjna firma X powinna podjąć, by ograniczyć ryzyko wystąpienia jej negatywnego wpływu na wybrane prawa człowieka pod okiem mentorów i mentorek. Odbędzie się on  za pomocą platformy Microsoft Teams. Udział w warsztatach wezmą osoby mające członkostwo w ELSA Poland.

Mentorami i mentorkami komitetów studenckich będą: Emilia Barabasz (Barabasz, Dębska i Adwokaci), Irena Dawid-Olczyk (Fundacja La Strada), Beata Faracik (Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu), Dariusz Gosk (Fundacja Aktywizacja), Norbert Kusiak (OPZZ), dr Agata Rudnicka (WZ UŁ) oraz Dominika Sadowska (Strefa Różnorodności).

Zachęcamy do śledzenia informacji na wydarzeniu na Facebooku!