Przegląd Prawniczy ELSA Poland to jedyna publikacja naukowa wydawana  przez  nasze  Stowarzyszenie.  Co  roku  znajduje  się w  niej  około  20  artykułów  recenzowanych  przez  kadrę profesorską z całej Polski. W skład publikacji wchodzą najlepsze artykuły  napisane  przez  studentów  z  ponad  20  wydziałów prawa  i  administracji.

Od  dwóch  lat  Przegląd  Prawniczy  ELSA Poland  jest  punktowany  trzema  punktami  przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członkami  Rady  Naukowej  są wybitni  przedstawiciele  świata nauki  reprezentujący  wszystkie  najważniejsze  gałęzie  prawa i największe ośrodki akademickie w Polsce.

Co kwartał na stronie internetowej ELSA Poland zamieszczane są artykuły do Przeglądu, które później zbierane są w publikowany raz w roku zeszyt.

Egzemplarze  Przeglądu  Prawniczego  ELSA  Poland  można znaleźć na  półkach  bibliotek  akademickich  w  całej  Polsce oraz  w  najważniejszych  instytucjach  sądowniczych,  takich jak Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy.

DO POBRANIA:

VI zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2017 r.)

V zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2017 r.)

IV zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2016 r.)

III zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2015 r.)

II zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2014 r.)

I zeszyt Przeglądu Prawniczego ELSA Poland (2013 r.)

 

RADA NAUKOWA:

prof. zw. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciński

prof. zw. dr hab. Roman Hauser

prof. zw. dr hab. Jerzy Małecki

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

prof. zw. dr hab. Jerzy Poczobut

prof. UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska

prof. US dr hab. Zbigniew Kuniewicz

 

ADRES REDAKCJI:

Al. Stanów Zjednoczonych 72 m.30
04-036 Warszawa

Kontakt: martyna.mucha@elsa.org.pl

Wydawca:

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

www.elsa.org.pl

 

PROCEDURA RECENZOWANIA I LISTA RECENZENTÓW:

Zasady recenzowania w Przeglądzie Prawniczym ELSA Poland

Lista recenzentów – 2014 r.
Lista recenzentów – 2015 r.
Lista recenzentów – 2016 r.
Lista recenzentów – 2017 r.

Wzór oświadczenia – brak konfliktu interesów

 

DLA AUTORÓW:

Prawa autorskie i licencja

Oświadczenie autora – zapora ghostwriting

Regulamin Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland