Corporate Social Responsibility (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) jest koncepcją rozwijaną już od pierwszej połowy XX w. Polega ona na uwzględnianiu przez firmę jej wpływu na środowisko naturalne i interesy …