Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka

Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła w 2011 r. Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka, które określają jak państwa mają chronić prawa jednostki przed naruszeniami ze strony przedsiębiorstw oraz mówią, co przedsiębiorstwa powinny robić w zakresie ochrony praw człowieka. Przyjęty przez Polskę Krajowy Plan Działania analizuje ustawodawstwo krajowe i opisuje proponowane zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *