Ogólnopolski Konkurs Law Games jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland i kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, dzięki któremu młodzi adepci prawa mają okazję rozwiązać sprawy z zakresu prawa cywilnego, z którymi profesjonalni prawnicy mają do czynienia w swojej codziennej pracy. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do studentów IV i V roku prawa oraz tych absolwentów prawa, którzy ukończyli studia maksymalnie 1 rok przed finałem Konkursu.

Eliminacje do Law Games odbywają się w formie testu online sprawdzającego wiedzę z wielu dziedzin prawa. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do finału, jako zadanie konkursowe muszą rozwiązać kazus przygotowany przez prawników kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Główną nagrodą dla zwycięzców jest możliwość odbycia płatnej praktyki w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Zapisy na II turę Law Games 2017 trwają do 4 września.

Strona internetowa: lawgames.elsa.org.pl.