EY Polska
Side events – zero waste (1)
PANELIŚCI

Termin: 19 maja, godz. 17:00

Link do rejestracji: https://elsapoland.clickmeeting.pl/jak-biznes-chroni-przed-dyskryminacja-plec/register

Opis warsztatu:

Spotkanie będzie poświęcone omówieniu systemowego podejścia do kwestii równości kobiet w nowoczesnym środowisku biznesowym. W ramach zmieniającego się świata wiele organizacji dalej nie przykłada należytej wagi do stworzenia równego otoczenia biznesowego i nie dostrzega realnych korzyści wynikających z tego faktu. Omówione zostaną dobre praktyki w zakresie tworzenia przyjaznego miejsca pracy na przykładzie EY Poland.  Przedstawimy studium przypadku EY, wartości jakimi kieruje się organizacja. Pokażemy przykłady podejścia organizacji do budowania pozycji kobiet– pamiętając, że stanowi ono nadal temat tabu. Omówimy obszary i wyzwania jakie stoją przed kobietami w ujęciu globalnym.

Opis prelegentki:

Agnieszka Lipińska –Doświadczony partner biznesowy obszaru rekrutacji kadry średniego i wyższego szczebla oraz asesor oceny kompetencji. Dd dwóch lat w EY Poland jako project manager prowadzi szereg projektów dla organizacji min. w obszarze rekrutacyjnym, GDPR, complinace, programu poleceń pracowniczych. W Talent Team EY Poland realizuje program Women in leadership  Absolwentka kierunku prawa, Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Side events, które się już odbyły:

Side event – Baker1
Side event – Baker
Side event – Baker3

Termin: 6 maja, godz. 16:00

Link do rejestracji: https://webinars2-elsainternational.clickmeeting.pl/side-event-right2b-forum/register?_ga=2.32315384.759367008.1587970744-420923154.1579889433

Opis warsztatów:

Warsztaty będą skupiały się wokół problematyki dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność, począwszy od procesu rekrutacji, przez czas zatrudnienia, aż po zakończenie stosunku pracy. Pierwsza część warsztatów będzie poświęcona zdefiniowaniu pojęcia „dyskryminacji” i „niepełnosprawności”, a także m.in. przedstawieniu dodatkowych praw osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na to, że prelegenci dużą uwagę przywiązują do praktycznego charakteru webinarium, a przekazywane treści opierać będą na wiedzy wyniesionej z codziennej pracy doradczej dla klientów, to w drugiej części przygotowali dla uczestników case study, by oni także mogli spróbować swoich sił.

Opisy prelegentów:

mec. Bartłomiej Babańczyk jest prawnikiem w zespole prawa pracy kancelarii Baker McKenzie. Studiował prawo oraz filologię romańską na Uniwersytecie Warszawskim, był stypendystą Uniwersytetu Genewskiego oraz absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego. Współpracował z Sekcją Prawa Pracy Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 roku doradza klientom Baker McKenzie z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w kwestiach dotyczących rekrutacji, zwolnień, reorganizacji korporacyjnych oraz sporów pracowniczych.

Klaudia Majkutewicz jest studentką piątego roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim i absolwentką Szkoły Prawa Chińskiego i Ekonomii. W ubiegłych latach brała czynny udział w projektach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Warszawa, sprawując funkcję Wiceprezesa ds. Marketingu. Obecnie jest w trakcie pisania pracy magisterskiej dotyczącej problematyki prawa do prywatności pracowników w mediach społecznościowych. Od ponad roku wspiera dział Employment w doradztwie z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w kwestiach dotyczących rekrutacji, zatrudniania, zwolnień, polityk pracowniczych, dyskryminacji, sporów pracowniczych oraz cudzoziemców.

Side events – zero waste
PANELIŚCI (1)

Termin: 12 maja, godz. 17:00

Rejestracja: https://elsapoland.clickmeeting.pl/biznes-w-obronie-chorych-side-event-w-ramach-right2b-forum/register?_ga=2.26408187.759367008.1587970744-420923154.1579889433

Opis warsztatu: Część organizacji w przeciągu kilku dni całkowicie zmieniła model pracy, nakazując nawet kilkunastu tysiącom pracownikom pozostać w domu i stamtąd wykonywać swoje obowiązki. Inna grupa zaktualizowała swój model biznesowy tak, aby w dalszym ciągu utrzymywać kontakt ze swoją grupą odbiorców i pomimo wprowadzonych ograniczeń móc dostarczać im swoje produkty i usługi. Jednak panująca na całym świecie pandemia nie tylko wymogła na firmach zmianę swojego modelu funkcjonowania. To również test ich społecznej odpowiedzialności wobec pracowników, klientów czy społeczności lokalnej.

Zapraszamy na webinarium organizowane we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w trakcie którego nie tylko dowiesz się czym jest pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, ale również zobaczysz, jakie działania podejmują największe firmy w Polsce w tym obszarze. W końcu kiedy biznes powinien podejmować zachowywać się społecznie odpowiedzialnie, jak nie w dobie kryzysu?

Opis prelegentki:
Aleksandra Jelska – koordynatorka promocji, komunikacji i projektów.
W Forum Odpowiedzialnego Biznesu kieruje realizacją programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu oraz wspiera promocję i komunikację projektów organizacji. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Side event – Diversity Hub
Side event – Diveristy Hub
Side event – Diversity Hub

Termin: 14 maja, godz. 17:00

Relestracja: https://elsapoland.clickmeeting.pl/dobre-praktyki/register

Opis warsztatu:

Spotkanie będzie poświęcone omówieniu systemowego podejścia do kwestii zdrowia psychicznego pracowników. Omówione zostaną dobre praktyki w zakresie prewencji i interwencji w sytuacjach jawnych problemów pracownika. W ramach prewencji stresu i wypalenie firmy wdrażają programy well-beingowe, benefitowe, natomiast niewiele organizacji jest przygotowana na realne problemy pracownika. Przedstawię statystyki i najczęściej pojawiające się w zespołach problemy. Wiele organizacji nie wie z czym się mierzą pracownicy. Pokażę przykłady podejścia organizacji do zdrowia psychicznego – pamiętając, że stanowi ono nadal temat tabu. Ważnym aspektem pomagania są też jego granice – kiedy kończy się rola organizacji, menedżera, zespołu i co może a czego nie powinien robić przełożony.

Opis prelegentki:

Dr Małgorzata Wypych – Dyrektor Mental Helath Center w DiveristyHub, psycholog, interwent kryzysowy, trener, wykładowca akademicki, wspiera organizacje w tworzeniu i wdrażaniu systemów wsparcia psychologicznego, prowadzi interwencje w sytuacjach zaburzeń i chorób psychicznych, śmierci pracownika, żałoby. Od 9 lat w ratownictwie medycznym, redaktor merytoryczny corocznej konferencji Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym.