Right2B Forum | Biznes oczami studentów i studentek

Przed rokiem 50 studentów i studentek prawa zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland wzięło udział w projekcie Right2B Forum w pełni poświęconemu problematyce odpowiedzialnego postępowania biznesu.

Poniższe raporty są efektem 3-dniowej pracy osób uczestniczących w warsztach. Dowiedzą się z nich Państwo, co na temat działalności firm, mediów i uniwersytetów w obszarze społecznej odpowiedzialności myślą studenci i studentki oraz jakie mają oczekiwania wobec ich przedstawicieli. W dokumentach przedstawiony został przebieg całego ubiegłorocznego Right2B Forum, aby w sposób kompleksowy zaprezentować poszczególne etapy prac, które doprowadziły do sformułowanych wniosków. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i kontaktu w ramach pytań lub wątpliwości.

RAPORTY:

Right2B Forum | Uniwersytety oczami studentów

Right2B Forum | Media oczami studentów

Right2B Forum | Firmy oczami studentów

Warto wiedzieć

Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka

Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła w 2011 r. Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka, które określają jak państwa mają chronić prawa jednostki przed naruszeniami ze strony przedsiębiorstw oraz …

Human Rights Due Diligence

Należyta staranność w obszarze praw człowieka (ang. human rights due dilligence) jest procesem zarządzania ryzykiem polegającym na identyfikacji i zapobieganiu przez firmę swojemu negatywnemu wpływowi na stan praw człowieka. Obejmuje …

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności jest międzynarodową inicjatywą stanowiącą zobowiązanie przedsiębiorców i instytucji publicznych do promowania równych szans w zatrudnieniu. Od czasu jej powstania w 2004 r. podpisało ją już ponad 5000 podmiotów. …