Right2B Forum jest najnowszym projektem ELSA Poland, który poruszać będzie problematykę odpowiedzialnego postępowania biznesu.

 

Celem projektu jest stworzenie ogólnopolskiej platformy do dyskusji między młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy na temat poszanowania praw człowieka w biznesie. Dzięki wymianie myśli, wiedzy i doświadczenia pragniemy osiągnąć jeden cel – 2 make business turn right!

 

Podczas Forum podkreślone zostaną kwestie:

  • ●  należytej staranności w obszarze praw człowieka,
  • ●  równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy,
  • ●  przeciwdziałania pracy przymusowej,
  • ●  zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ●  raportowania informacji niefinansowych.

Patronem merytorycznym projektu jest Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.