Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy to okazja do zaprezentowania swoich umiejętności oratorskich, umiejętności autoprezentacji oraz pokonania stresu związanego z publicznym przemawianiem. Tegoroczna edycja jest już jego XXII odsłoną.

Projekt ten skierowany jest do studentów prawa i administracji, którzy ukończyli I rok studiów.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy przebiega dwuetapowo. W połowie marca, w 16 Grupach Lokalnych na terenie całej Polski, odbywają się Lokalne Konkursy Krasomówcze, stanowiące eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Zwycięzcy pierwszego etapu mają szansę zmierzyć się między sobą na etapie centralnym.

Uczestnictwo w Konkursie polega na wygłoszeniu 10 minutowej mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Podstawy wystąpień uczestników stanowią kazusy z prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego przygotowane na podstawie spraw sądowych. Każdej ze stron przysługuje prawo do 3 minutowej repliki.

Strona internetowa: okk.elsa.org.pl.