🏢 Warszawa
📅 30 maja | 17:00 | Pałac Lubomirskich
💙 2 make business turn right!

Współorganizatorem Panelu Otwierającego Right2B Forum „Wyzwania odpowiedzialnego biznesu w XXI wieku” zostało Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club

Po panelu odbędzie się uroczysta gala połączona z przedstawieniem wyników tegorocznego Badania „Studenci Prawa w Polsce 2019”, w trakcie której zostaną wręczone statutetki dla kancelarii i firm docenionych przez studentów w Badaniu.

Więcej o Badaniu na stronie: http://badanie.elsa.org.pl/

Projekt realizowany jest w ramach Programu Praw Człowieka ELSA Poland, jego celem jest budowanie wśród społeczeństwa świadomości na temat przysługujących nam praw człowieka oraz ich promocja w środowisku publicznym.

Więcej o panelu na Facebooku!