Side event – Dobre praktyki w zakresie budowania kultury wspierającej pracowników z problemami psychicznymi | Right2B Forum 2020